Wij, de fracties van GroenLinks, PvdA en SP vinden dat de woningnood in Stichtse Vecht moet worden opgelost. We hebben daarom een 8-puntenplan opgesteld, om in 2026 de woon-wachtlijsten minimaal te halveren.

1.    Wonen is een recht voor iedereen
2.    Er moeten snel meer huizen komen
3.    Leegstaande panden en ongebruikte kantoren worden omgebouwd tot woningen 
4.    Het aanbod van betaalbare woningen wordt afgestemd op de behoefte van onze inwoners
5.    Divers aanbod van woningen van starter tot en met senioren is nodig voor doorstroming
6.    De gemeente Stichtse Vecht moet actiever zijn in de aanpak van de woningnood
7.    Woningcorporaties krijgen een grotere rol in het oplossen van de woningnood
8.    Het is belangrijk om alle huurwoningen (nieuw en bestaand) te verduurzamen

Bekijk onze plannen op de volgende pagina's