Het argument dat er te weinig grond is om te bebouwen is niet -echt- waar. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Er staan – ook in Stichtse Vecht – bijvoorbeeld nog volop kantoren leeg. Dat komt doordat ook na corona veel mensen deels thuis werken. Bedrijven zoeken naar kleinere kantoren en de grotere panden staan vaak lang leeg. Als we de bestemming van die gebouwen veranderen, moeten ze snel worden omgebouwd tot fijne woningen.

Wij vinden dat leegstand langer dan zes maanden niet kan. Bij gebouwen die zo lang leeg staan is er vaak sprake van zogenaamde speculatieve leegstand. Investeerders kopen dan gebouwen (kantoren en huurhuizen) op met als doel ze op termijn tegen een hogere prijs te verkopen, zonder ze daadwerkelijk te verhuren.

Na 6 maanden leegstand grijpt de gemeente in. Dat kan met een zogenaamd actief aanschrijf- en vorderingsbeleid om te zorgen dat de gebouwen beschikbaar komen voor bewoning.