Er wordt wel eens gezegd dat elke verhuizing zeven nieuwe verhuizingen op gang brengt. Dat heeft te maken met doorstroming. Het probleem is dat dat alleen werkt, als er voldoende aanbod is, en als het aanbod divers is.

Wij willen dat er betaalbare seniorenwoningen komen, bijvoorbeeld zogenaamde knarrenhofjes. Dit zijn wat kleinere woningen rekening houdend met de wensen van oudere bewoners. Knarrenhof is een nieuw concept, waarbij er een combinatie wordt gemaakt van de hofjes van vroeger en de gemakken van nu. Het is de bedoeling om veilig te wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen.

Op deze manier werk je aan doorstroming want in de grotere huizen die senioren verlaten, kunnen jonge gezinnen terecht, die kleinere huizen achterlaten waar weer starters in kunnen trekken. Ook projecten als zorgbuurthuizen (een hele kleinschalige zorgvoorziening voor ouderen) moeten we onderzoeken. Het allerbelangrijkste is dat we gaan bouwen naar behoefte. Er staan zo’n 8.500 mensen op de wachtlijsten in Stichtse Vecht; dat zijn gezinnen, alleenstaanden, jongeren, starters en senioren met veel verschillende woonbehoeftes. We moeten goed in kaart brengen wat voor huizen ze nodig hebben en wat gaat zorgen voor doorstroming. Op dit moment is er geen balans tussen vraag en aanbod. Er reageren nu soms wel 400 mensen op één sociale huurwoning. Dat zegt genoeg: het aanbod sluit niet aan bij de behoefte.