Sociale woningvoorraad 

Van het college:

In de informatieve commissie van 31 januari 2023  heeft het college de commissie geïnformeerd over de voortgang van de nieuwe woonvisie 2023 – 2030. Daarbij werden vragen gesteld over de toename of afname van het aantal sociale huurwoningen in onze gemeente.

Op basis van de RWU corporatiemonitor (Regionale samenwerking woningcorporaties Utrecht) van 2017 en van 2022 zien wij de volgende ontwikkelingen: Het aantal zelfstandige sociale huurwoningen bedroeg in 2017 6240 woningen en in 2022 waren dat er nog 6203.

Het verschil van 37 woningen is de optelsom van woningen die verkocht zijn, woningen die door een huurprijsstijging buiten het sociale segment zijn gevallen en woningen die zijn toegevoegd in de afgelopen 5 jaar. Daarnaast geeft de corporatiemonitor aan dat er 128 intramurale woningen en 4 onzelfstandige sociale huurwoningen bij zijn gekomen na 2017. In totaal gaat de corporatiemonitor in 2022 uit van 6335 corporatiewoningen in de woningvoorraad van Portaal, Vecht & omstreken en WUTA

Opmerkingen vanuit het Woonmanifest:

HABION exploiteert ook sociale corporatie huurwoningen in Stichtse maar neemt niet deel in de RWU koepel. HABION behoort wel tot de 4 woningcorporaties waarmee prestatieafspraken in Stichtse Vecht worden gemaakt. Het totaal aantal corporatie sociale huurwoningen, inclusief de woningen van HABION, ligt in 2017 rond de 6407 en niet op 6240.

Het jaar daarvoor (2016) waren dat er nog 6339 .

Ook bij het aantal (6203) woningen in 2022 zijn waarschijnlijk de sociale huurwoningen van corporatie HABION niet meegerekend.

Het totaal aantal corporatie sociale huurwoningen in 2022 was dan ook geen 6203 maar 6339.

Samenvattend:

Ten opzichte van 2016 is er in 2022 netto geen enkele sociale corporatie huurwoning bijgekomen. Ten opzichte van 2017 zijn er in 2022 zelfs 68 sociale corporatie huurwoning verdwenen. Dit terwijl de vraag (aantal aktief woningzoekenden op Woningnet naar een sociale corporatie huurwoning) in dezelfde periode bijna verdubbelde tot ruim 8000.

Vanuit het college:

Daarnaast zijn er in de periode 2017 – 2022 ook sociale huurwoningen toegevoegd die door een commerciële verhuurder worden verhuurd. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is Edelwonen beheer bv. met 294 sociale huurwoningen in ‘Corner Plaza’ die buiten de corporatiemonitor vallen maar wel bijdragen aan de totale sociale woningvoorraad in onze gemeente.

Opmerking Woonmanifest:

Volgen het College zouden in de periode 2017 – 2022 sociale huurwoningen toegevoegd zijn door commerciële verhuurders.

Op de wachttijd en het aantal woningzoekenden naar een sociale huurwoning is hiervan echter niets te merken.  Tevens negeert onze gemeente de zienswijze van de RWU: Woningen van een commerciële verhuurder zijn geen sociale huurwoningen, worden op termijn onbereikbaar voor de doelgroep op Woningnet.

Van deze zienswijze stelde de RWU het ministerie onlangs op de hoogte.

Overzicht huishoudens, woningen en gemiddelde wachttijd (in jaren)

Woningcorporaties moeten extra aandacht geven aan huishoudens met de laagste inkomens die een inkomen hebben tot de inkomensgrens van het passend toewijzen. Deze huishoudens moeten een betaalbare woning krijgen toegewezen onder de aftoppingsgrens die voor hen geldt. Daarom staat in de gewijzigde Woningwet een norm over passendheid. 

Elke corporatie moet aan tenminste 95% van de huishoudens een passende woning toewijzen, mits zij een inkomen hebben tot de inkomensgrens voor passend toewijzen. Dit is een woning met een kale huur onder de aftoppingsgrens. 

De aftoppingsgrenzen zijn:  

€ 647,19 (prijspeil 2023) voor huishoudens van 1 of 2 personen;

€ 693,60 (prijspeil 2023) voor huishoudens van meer dan 2 personen.

In 2023

De norm van passendheid geldt voor huishoudens met een inkomen tot de inkomensgrens voor passend toewijzen. Die grenzen zijn in 2023:

€ 25.475 voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd;

€ 34.575 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd;

€ 25.075 voor eenpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd;

€ 33.800 voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd.