Het begint allemaal met bouwen. Laten we proberen om bij elk goed plan dat de wachtlijst verkort, te kijken naar de mogelijkheden om de bouw te versnellen. Tijdwinst kan op verschillende manieren bereikt worden. Zo kunnen we woningen delen en woningen splitsen. Niet in kleine kamertjes om er zoveel mogelijk huurders in te proppen, maar op een fatsoenlijke manier.

In wijken en buurten met minder dan 30% sociale huurwoningen moeten meer sociale huurwoningen gebouwd worden. Bestaande bouw aanpakken en natuurlijk ook nieuwbouwen.

En als we het over nieuwbouw hebben, laten we met elkaar zoeken naar manieren om dat sneller te doen. Wij denken ook aan ‘flexibel’ bouwen: tijdelijke bouw bijvoorbeeld of bouw met prefab (houten) onderdelen. Dat kan soms wel de helft van de bouwtijd schelen en het resultaat is even fijn om in te wonen! Uiteraard alleen als we oog hebben voor kwaliteit, veiligheid en de gezondheid van de bewoners. Daarom moet flexibele bouw goed worden uitgewerkt in een bouwbesluit.