Wij zijn voorstander van een actieve grondpolitiek. Dat betekent dat de gemeente niet steeds vrijkomende grond verkoopt aan de hoogste bieder, maar dat de gemeente zich veel actiever bemoeit met wat er op die grond gebouwd moet worden.

Als er grond verkocht wordt en de aanstaande eigenaar wil ook sociale huur- en koopwoningen gaan bouwen is dat prima. Maar als de mogelijke koper dat niet wil, kan er niet verkocht worden. De gemeente blijft eigenaar van de grond, om te voorkomen dat er met grond wordt gespeculeerd. En om te zorgen dat er gebouwd wordt, niet getreuzeld.

Het is de afgelopen jaren gebleken dat je het oplossen van de woningnood niet aan de markt kan overlaten. Het is een taak voor de gemeente en daarom is een actieve houding van de gemeente noodzakelijk.

Als er geschikte agrarische grond of gebouwen vrijkomt, koopt de gemeente die grond of gebouwen. In principe gebruiken we die grond voor nieuwe huizen of voor alternatieve woonvormen als knarrenhofjes of groepswoningen voor specifieke doelgroepen.