We willen meer duurzaam betaalbare koopwoningen in onze gemeente. Bij deze woningen wordt de grond door de gemeente aan woningcorporaties (en eventueel projectontwikkelaars) verkocht voor een sociale grondprijs. De consument betaalt dan een lagere koopsom voor de woning.

We willen voorkomen dat deze betaalbare woningen worden gekocht om te speculeren. Dit doen we door een anti-speculatiebeding in de koopovereenkomst te laten opnemen. Een anti-speculatiebeding is om te voorkomen dat woningen gekocht worden met de bedoeling ze (zo snel mogelijk) weer met winst te verkopen. Op grond van het anti-speculatiebeding mag de eerste koper van een woning niet zonder toestemming van de gemeente binnen zeven jaar na overdracht doorverkopen.

De eerste koper heeft ook een zelfbewoningsplicht. Dat houdt in dat de koper gedurende een zeven jaar verplicht is om de woning zelf te wonen. De koper mag de woning niet verhuren in die periode.

Zo komen er ook meer betaalbare koopwoningen in Stichtse Vecht beschikbaar voor de inkomens boven de huurgrens en tot € 55.000 per jaar.

Zolang de wachtlijsten voor een woning boven de drie jaar is, gaan alle nieuwbouwprojecten naar woningbouwcoöperaties en niet naar particuliere ontwikkelaars. De norm bij die nieuwbouw wordt tenminste 35% sociale huur en 35% duurzaam betaalbare koopwoningen.

De gemeente moet goed onderzoeken welke woonbehoefte onze inwoners hebben. Meer miljonairsvilla’s bouwen, slaat nergens op, wat de projectontwikkelaars ook zeggen. Daar werken wij niet aan mee, want wij vinden dat er alleen huizen gebouwd moeten worden waar inwoners op zitten te wachten.